موقع زواج مجاني
| Poetna | Registracija | Pretraga | Korisnici | FAQ | Linkovi | Statistika |

Profil ID#[0000003410]

Total photos: 0  
[Poalji poruku]   [Nepotpun profil] Samo za registrovane korisnike
Korisniko ime lana_2101_
Ime _2010
Prezime
Roendan 10.11.1981
Horoskopski znak korpija
Pol ensko
Body type Treba da imate najmanje Besplatni lan lanstvo da biste vidjeli ove podatke
Vrsta veze za dugu vezu
Zemlja Cyprus
Grad
Brani status Samac
Djeca Nijedno
Visina 5'3" (160cm)
Teina 150 lbs (68kg)
Boja kose Crna
Boja oiju Crna
Etnika pripadnost Other
Vjera Agnostic
Pua Nepuac
Struna sprema Student
Poznati jezici English, Arabic
O meni ... ( )
Traim drava Albania, Dominican Republic, Croatia, Egypt, Belgium, Ecuador, Denmark, Cyprus, Cuba, Austria, Antigua and arbuda, Angola, Botswana, Central African Republic, Canada
Traim brano stanje Samac, Razveden, Odvojen
Traim dijete Nijedno
Trai religiju Agnostic
Trai godine 28 - 42
Trai visinu 4'2" (127cm) - 7'0" (213cm)
Trai teinu 80 lbs (36kg) - 300 lbs (136kg)
Registrovan od 08.12.2010, 10:25:31
Zadnji pristup Treba da imate najmanje Besplatni lan lanstvo da biste vidjeli ove podatke
Status korisnika Treba da imate najmanje Besplatni lan lanstvo da biste vidjeli ove podatke
Favorites list Treba da imate najmanje Besplatni lan lanstvo da biste vidjeli ove podatke
Blog Click here to see user`s blog
Pogledaj profil 127
[Poalji poruku]   [Nepotpun profil]


No comments available.


موقع زواج مجاني
موقع زواج مجاني
موقع زواج مجاني
| Processing time: 0.0607710 sec.| Gostiju: - 2 | Powered by AzDG |

Kontaktirajte nas | Testimonials | Terms Of Use | Privacy Statement